Bu İş-Başvuru Formunda verdiğim bilgilerin ve yazdıklarımın muhtemel bir hizmet akdine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde 4857 sayılı iş kanunu madde 25 uyarınca hizmet akdinin ihbarsız ve tazminatsız feshedileceğini; işe alınmam halinde ERENLER SÜPERMARKET SAN. TİC: LTD: ŞTİ: personel yönetmeliğine göre çalışmayı kabul ettiğimi ve 1 aylık deneme süresine tabi olacağımı kabul beyan ederim.